Je povoleno hrát i trojice

24.04.2020 00:00

 

Vláda ČR přijala v rámci postupného zmírňování opatření proti šíření koronaviru usnesení č. 452, kterým upravuje dosud nastavené podmínky pro pobyt na venkovních sportovištích.

 

Opatření týkající se nohejbalu:

• je možné hrát všechny disciplíny včetně hry trojic, avšak hráči by měli dodržovat min. rozestup 2 metry od neaktérů hry

• na venkovním sportovišti může být max. 10 osob

• mimo kurty nosit roušky

• nadále zůstává zavřené zázemí (šatny, sprchy, restaurace)toalety mohou být otevřené za zvýšených hygienických podmínek, musí být zajištěn dezinfekční prostředek na ruce a na místa, kterých se běžně dotýkají ruce, ve vnitřním prostoru se nesmí potkávat více osob 

 

Podrobně na www.nohejbal.org  a  www.cuscz.cz a www.nohecmagazin.cz