Informace k nohejbalovým soutěžím 2020 v MSK

07.05.2020 00:00

 

Informace od KNS - Moravskoslezský kraje:

 

5. května jsme zasedli, abychom rozhodli o soutěžích pro letošní rok. Vláda ČR nakonec rozhodla, že sportovní události za splnění určitých podmínek povolí už od 11. května (původní termín byl 8. června). Na základě toho jsme se rozhodli, že soutěže rozjedeme od 25. května.

Aktuálně jsme na tom v jednotlivých soutěžích takto (k 5.5):

Soutěž družstev

Přihlášené týmy (6-7): Výškovice, Vítkov, Rychvald A, Petrovice - Karviná, Fifejdy A, Fifejdy B, Pustkovec (ještě není potvrzen)

 

Turnajový přebor

Přihlášené týmy (3-5): Sokolovna Frýdek - Místek, Polanka, Rychvald B, Pustkovec 2x (ještě není potvrzeno, rozhodují se...)

Zájem o pořadatelství jednoho z turnajů projevil Rychvald a Pustkovec

 

Přebor veteránů

Přihlášené týmy (7-9): Sokol Frýdek - Místek, Pustkovec A, Pustkovec B (ještě není potvrzen), Polanka, Opava, Rychvald C, Rychvald D (ještě není potvrzen), Sviadnov, Výškovice

Zájem o pořadatelství jednoho z turnajů projevil Sviadnov, Pustkovec a Rychvald

 

Poprosil bych veškeré týmy, aby popřemýšlely nad svými hráčskými kapacitami a zvážily nasazení dalších družstev do "Turnajové přeboru", který by vzhledem k možnému počtu 3 družstev nemusel ani odstartovat. Týká se to zejména týmů ze "Soutěže družstev". Připomínám možnost fluktuace hráčů z nižší do vyšší soutěže v max. počtu 50% utkání ve vyšší soutěži.

 

K 8. 5. uzavíráme přihlášky (v krajně výjimečných případech jsme ochotni přijmout nějakou sestavu i po termínu) a rozešleme přihlášeným další informace a termíny. Týká se to zejména soupisek a startovného. Vzhledem k nultému ročníku soutěží nového vedení KNS se začne po dohodě tohoto vedení bez vazeb na oddíly z předchozích let. Členství v družstvu tedy není vázáno na dřívější členství. Přestupy a hostování budeme řešit až od dalších ročníku. Podmínky pro zapsání na soupisku platí dle připraveného rozpisu soutěží. Stručné základní informace k jednotlivým soutěžím připomínám v následujícím odstavci:

 

Soutěž družstev

Hrací dny pondělí - pátek; startovné 1000 Kč; 2 dopady; 7 zápasů (dvojice, trojice, singl)

Na soupisce může být max. 1 hráč z vyšší (ligové) soutěže, resp. 2 pokud jsou oba ve věku do 25ti let (včetně). K utkání mohou nastoupit i fluktuanti z "Turnajového přeboru" (více info v rozpisu soutěží)

 

Turnajový přebor

Série několika sobotních turnajů trojic, případně dvojic; startovné 1000 Kč; 3 dopady

 

Přebor veteránů

Série několika sobotních turnajů trojic pro hráče nad 40 let se závěrečným "rautem"; startovné 1500 Kč (včetně závěrečného rautu); 3 dopady

 

---

 

V příloze přeposílám požadavek z centrály ČNS, která žádá veškeré sportovce provozující nohejbal, aby se zaregistrovali k poskytnutí osobních údajů jako je jméno, příjmení, rodné číslo, adresa. Dle názoru KNS má každá osoba právo odmítnout poskytnutí těchto údajů. Pokud budete chtít své hráče zaregistrovat, tak prosím tento seznam posílejte na e-mail KNS (info@nohejbal-msk.cz).

 

Děkuji za pozornost.

 

S pozdravem Jan Šlézar, předseda KNS - Moravskoslezský kraj, https://www.nohejbal-msk.cz

 

Informace od KNS - Moravskoslezský kraje:

 

5. května jsme zasedli, abychom rozhodli o soutěžích pro letošní rok. Vláda ČR nakonec rozhodla, že sportovní události za splnění určitých podmínek povolí už od 11. května (původní termín byl 8. června). Na základě toho jsme se rozhodli, že soutěže rozjedeme od 25. května.

Aktuálně jsme na tom v jednotlivých soutěžích takto (k 5.5):

Soutěž družstev

Přihlášené týmy (6-7): Výškovice, Vítkov, Rychvald A, Petrovice - Karviná, Fifejdy A, Fifejdy B, Pustkovec (ještě není potvrzen)

 

Turnajový přebor

Přihlášené týmy (3-5): Sokolovna Frýdek - Místek, Polanka, Rychvald B, Pustkovec 2x (ještě není potvrzeno, rozhodují se...)

Zájem o pořadatelství jednoho z turnajů projevil Rychvald a Pustkovec

 

Přebor veteránů

Přihlášené týmy (7-9): Sokol Frýdek - Místek, Pustkovec A, Pustkovec B (ještě není potvrzen), Polanka, Opava, Rychvald C, Rychvald D (ještě není potvrzen), Sviadnov, Výškovice

Zájem o pořadatelství jednoho z turnajů projevil Sviadnov, Pustkovec a Rychvald

 

Poprosil bych veškeré týmy, aby popřemýšlely nad svými hráčskými kapacitami a zvážily nasazení dalších družstev do "Turnajové přeboru", který by vzhledem k možnému počtu 3 družstev nemusel ani odstartovat. Týká se to zejména týmů ze "Soutěže družstev". Připomínám možnost fluktuace hráčů z nižší do vyšší soutěže v max. počtu 50% utkání ve vyšší soutěži.

 

K 8. 5. uzavíráme přihlášky (v krajně výjimečných případech jsme ochotni přijmout nějakou sestavu i po termínu) a rozešleme přihlášeným další informace a termíny. Týká se to zejména soupisek a startovného. Vzhledem k nultému ročníku soutěží nového vedení KNS se začne po dohodě tohoto vedení bez vazeb na oddíly z předchozích let. Členství v družstvu tedy není vázáno na dřívější členství. Přestupy a hostování budeme řešit až od dalších ročníku. Podmínky pro zapsání na soupisku platí dle připraveného rozpisu soutěží. Stručné základní informace k jednotlivým soutěžím připomínám v následujícím odstavci:

 

Soutěž družstev

Hrací dny pondělí - pátek; startovné 1000 Kč; 2 dopady; 7 zápasů (dvojice, trojice, singl)

Na soupisce může být max. 1 hráč z vyšší (ligové) soutěže, resp. 2 pokud jsou oba ve věku do 25ti let (včetně). K utkání mohou nastoupit i fluktuanti z "Turnajového přeboru" (více info v rozpisu soutěží)

 

Turnajový přebor

Série několika sobotních turnajů trojic, případně dvojic; startovné 1000 Kč; 3 dopady

 

Přebor veteránů

Série několika sobotních turnajů trojic pro hráče nad 40 let se závěrečným "rautem"; startovné 1500 Kč (včetně závěrečného rautu); 3 dopady

 

---

 

V příloze přeposílám požadavek z centrály ČNS, která žádá veškeré sportovce provozující nohejbal, aby se zaregistrovali k poskytnutí osobních údajů jako je jméno, příjmení, rodné číslo, adresa. Dle názoru KNS má každá osoba právo odmítnout poskytnutí těchto údajů. Pokud budete chtít své hráče zaregistrovat, tak prosím tento seznam posílejte na e-mail KNS (info@nohejbal-msk.cz).

 

Děkuji za pozornost.

 

S pozdravem Jan Šlézar, předseda KNS - Moravskoslezský kraj, https://www.nohejbal-msk.cz