Dotazník - Analýza stavu nohejbalového hnutí v ČR

10.11.2017 00:00

 

Komise tuzemského rozvoje nohejbalu je pověřena úkolem připravit návrh k oncepčního dokumentu (strategického plánu) řízení ČNS pro cca pětileté období. Dále je pověřena úkolem připravit návrh reorganizace soutěží ČNS, která by měla nabýt účinnosti rokem 2018.
Z tohoto důvodu zasíláme Dotazník pro člena oddílu Českého nohejbalového svazu. Dotazník je anonymní.

Vyplněný dotazník prosíme odeslat na adresu m.marsalek@nohejbal.org nejpozději ve čtvrtek 16.11.
 
 
     Dopis            Dotazník