ČNS: Do 2. ligy může jakékoliv družstvo!

23.02.2021 00:00

 

Vzhledm ke koronavirové situaci rozhodla Rada ČNS o možnosti přihlásit se do 2. ligy všem oddílům, které splní podmínky pro účast.

 

Soutěžní řád ČNS

8.1 PŘECHODNÁ USTANOVENÍ

8.1.1 Řídící orgán republikových soutěží je oprávněn umožnit v roce 2021 účast v 2. lize družstev mužů i nohejbalovým spolkům, jejichž družstva nemají ve smyslu ustanovení článku 3.19 soutěžního řádu podle konečného umístění v kvalifikaci nebo konečného umístění v krajských, případně okresních soutěží družstev mužů v roce 2019 právo účasti, pokud se do soutěže přihlásí do 28.2.2021 a splní i ostatní podmínky účasti podle soutěžního řádu a rozpisu dlouhodobých republikových soutěží v roce 2021.

 

https://www.nohejbal.org/aktualita/824-soutezni-rad-cns-13-2-2021-uprava-moznosti-prihlaseni-do-2-ligy

https://www.nohecmagazin.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=2334:druha-liga-se-otevela-vem&catid=8:ostatni&Itemid=10

https://www.nohejbal-msk.cz/